Expedicions franques contra Tortosa i Osca (808-812)

808

Infructuoses expedicions franques contra Tortosa i Osca (808-812).