Expedicions mallorquines a les illes Canàries

Abril de 1342

Expedicions mallorquines a les illes Canàries.