Expropiació de les indústries de guerra de Catalunya

11 d’agost de 1938

El govern de la República expropia les indústries de guerra de Catalunya.