Fi de la Guerra Civil Espanyola

1 d’abril de 1939

Fi de la Guerra Civil Espanyola.