Fi de la guerra entre Nigèria i Biafra

12 de gener de 1970

Fi de la guerra entre Nigèria i Biafra.