Fi del règim d’ocupació sobre Alemanya Occidental

14 de setembre de 1951

Fi del règim d’ocupació sobre Alemanya Occidental.