Fixació de l’organització municipal de Barcelona

1274

Es fixa definitivament l’organització municipal de Barcelona.