François Quesnay publica el Tableau Économique

1758

François Quesnay publica el Tableau Économique, obra fundacional de la fisiocràcia.