Franklin Delano Roosevelt, elegit president dels Estats Units

8 de novembre de 1932

Franklin Delano Roosevelt és elegit president dels Estats Units amb la campanya del New Deal.