Fundació a Barcelona de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears

1904

Ramon Albó funda a Barcelona la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears.