Fundació de la indústria de ciments Portlux a Burjassot (Horta)

1921

Es crea la indústria de ciments Portlux a Burjassot (Horta).