Fundació de la Societat Econòmica d’Amics del País de València

1776

Fundació de la Societat Econòmica d’Amics del País de València.