Fundació de l’Agrupació Democràtica d’Andorra

1976

Es funda l’Agrupació Democràtica d’Andorra, amb l’objectiu de democratitzar la vida política del Principat.