Fundació de l’Obra del Ballet Popular

1950

Es funda l’Obra del Ballet Popular, important per al foment de la sardana i els balls populars.