Fundació del convent de la Mercè a Tarragona

1274

Fundació del convent de la Mercè a Tarragona.