Fundació del convent de Sant Domènec a Mallorca

1229

Fundació del convent de Sant Domènec a Mallorca.