Geometria i aritmètica en escoles monàstiques (Boeci)

510

Geometria i aritmètica en escoles monàstiques (Boeci)