Gerbert d’Aurillac, el futur papa Silvestre II, perfecciona la seva educació

967

Gerbert d’Aurillac, el futur papa Silvestre II, perfecciona la seva educació al monestir de Ripoll i potser a Vic (967-970).