Hègira o fugida de Mahoma de la Meca a Medina.

16 de juliol de 622

Hègira o fugida de Mahoma de la Meca a Medina.