I Congrés Universitari Català, a Barcelona (31 de gener-2 de febrer)

31 de gener de 1903

Se celebra (31 de gener-2 de febrer) a Barcelona, i a iniciativa dels estudiants, el I Congrés Universitari Català.