Impressió llatina de la Sintaxi d’Erasme a Barcelona

1543

A Barcelona s’imprimeix en llatí la Sintaxi d’Erasme.