Independència de Gàmbia i Rhodèsia

1965

Independència de Gàmbia i Rhodèsia.