Inici de la Segona Guerra Mundial

1 de setembre de 1939
Soldats alemanys desfilen pels carrers de Varsòvia

Els alemanys envaeixen Polònia. Dos dies més tard, França i Gran Bretanya declaren la guerra a Alemanya. Inici de la Segona Guerra Mundial.