Inici d'una campanya contra els conversos des del Tribunal del Sant Ofici de Mallorca

1672

El Tribunal del Sant Ofici de Mallorca inicia una campanya contra els conversos, la majoria dels quals són botiguers.