Inici d'una revolta a Ciutadella

8 de febrer de 1939

Joan Thomàs i Ruitort, comandant un grup d’oficials republicans, inicia una revolta a la zona de Ciutadella i estableix l’anomenat front de Ferreries.