Israel bombardeja diverses zones de refugiats al Líban

12 d’abril de 1996

Israel bombardeja de manera reiterada diverses zones de refugiats al Líban (també el 18 d’abril).