Jaume I organitza el Consell General de València

13 de setembre de 1245

Jaume I organitza el Consell General de València, assemblea consultiva i deliberativa de la ciutat. Modificada el 1266, 1278 i 1418.