Jaume I s’apodera de Múrcia

Gener de 1266

Jaume I s’apodera de Múrcia i després, en virtut dels pactes establerts, la lliura als castellans.