Jaume Roig escriu Espill o Llibre de les dones

1460

Jaume Roig escriu Espill o Llibre de les dones.