Joana II de Nàpols revoca l’adopció d’Alfons el Magnànim en benefici del duc d’Anjou

juny de 1423

Joana II de Nàpols revoca l’adopció d’Alfons el Magnànim en benefici del duc d’Anjou. Aixecament del poble de Nàpols contra Alfons el Magnànim.