K-teoria, teorema d’índex d’operadors el·líptics (Atiyal-Singer); topologia diferencial (S. Snade); àlgebra homològica i algebraica. K-teoria (A. Grothendieck)

1966

K-teoria, teorema d’índex d’operadors el·líptics (Atiyal-Singer); topologia diferencial (S. Snade); àlgebra homològica i algebraica. K-teoria (A. Grothendieck)