La Federació d’Obrers de Menorca és durament afectada per la crisi econòmica i molts obrers han d'emigrar

1911

La Federació d’Obrers de Menorca és durament afectada per la crisi econòmica. Vuit-cent obrers han d’emigrar de l’illa.