“La gran mortaldat”: epidèmia de Pesta Negra

1346

Arriba “la gran mortaldat”: epidèmia de Pesta Negra, que s’estèn per tots els regnes.