La justícia obliga la Caixa de Pensions a lliurar a Hisenda la llista de les "primes úniques"

26 de juny de 1989

La justícia obliga la Caixa de Pensions a lliurar a Hisenda la llista de les "primes úniques", producte financer que constitueix un refugi per al diner "negre".