L’absentisme parlamentari impedeix aprovar un pla contra els maltractaments

15 d’abril de 1999

El Congrés dels Diputats aprova un projecte de llei per a introduir algunes reformes en el Codi Penal. L’absència de diputats del PP i CiU, combinada amb l’abstenció del PSOE, CC i el Grup Mixt, impedeix la inclusió d’unes esmenes ja aprovades al Senat per a poder qualificar de delictiu l’exercici de violència física o psíquica sobre la parella o els fills i les situacions d’assetjament sexual. El dia 29 la cambra torna a posar a votació les esmenes, que són aprovades gairebé per unanimitat, mentre els partits aprofiten el debat per a recriminar-se mútuament la situació viscuda quinze dies enrere.