L’arquebisbe de Canterbury declara herètica la doctrina de John Wycliffe

1388

L’arquebisbe de Canterbury declara herètica la doctrina de John Wycliffe i es persegueix els seus seguidors, els “lollards” o “lolardos”.