Es patenta el niló

20 de setembre de 1938

Descobert el 1933, Wallace Hume Carothers patenta el niló. Posteriorment la patent passà a l’empresa americana Du Pont.