A Lleida es reformen les escoles de Gramàtica, Lògica i Humanitats

1518

A Lleida es reformen les escoles de Gramàtica, Lògica i Humanitats.