Louis Blériot sobrevola el canal de la Mànega

25 de juliol de 1909
Louis Blériot després de sobrevolar el canal

Louis Blériot sobrevola el canal de la Mànega.