Manuel Milà i Fontanals publica la segona edició ampliada del seu Romancerillo catalán

1882

El filòleg i historiador de la literatura Manuel Milà i Fontanals publica la segona edició ampliada del seu Romancerillo catalán.