Manuel Vilar i Roca escolpeix Tlahuicole

1851

Manuel Vilar i Roca realitza Tlahuicole, escultura del cabdill tlaxcalteca.