A Maó, enfrontament amb el governador britànic

1755

El rector de Maó i altres notables locals s’enfronten amb el governador britànic.