Martin Luther King és assassinat

4 d’abril de 1968

Assassinat a Memphis (EUA) de Martin Luther King.