Mor el filòleg i canonge de Girona Antoni de Bastero

1737

Mor el filòleg i canonge de Girona Antoni de Bastero: deixa inèdita una gramàtica catalana i una Historia de la Lengua Catalana.