Mort de Ferran I de Castella i Lleó i regne repartit

1065

A la mort de Ferran I de Castella i Lleó el regne es reparteix entre els seus fills Sanç i Alfons.