Naixement de "La Voz de Baleares"

14 de juny de 1996

Neix el diari "La Voz de Baleares".