Ocupació franquista de la frontera catalanofrancesa

10 de febrer de 1939

Els franquistes ocupen la frontera catalanofrancesa.