Ordinacions sobre assegurances marítimes

3 de juny de 1484

Ordinacions sobre assegurances marítimes.