Pere el Cerimoniós revoca la prohibició d’importar draps estrangers decretada el 1342

26 d’octubre de 1344

Pere el Cerimoniós revoca la prohibició d’importar draps estrangers decretada el 1342.