Pere el Cerimoniós revoca les concessions als italians per a mercadejar en els seus regnes

4 de gener de 1368

Pere el Cerimoniós revoca totes les concessions per a mercadejar en els seus regnes fetes als italians.